Aanmelden

Huh! een BIZ?

Klinkt gek, is het niet. Wij vertellen graag wat we doen en hoe!

BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van degenen die moeten betalen, ermee instemt. Als dat gebeurt moeten ook de tegenstemmers meedoen. Bij een BIZ geldt dus: gelijke monniken, gelijke kappen.

Gemeentelijk toezicht

De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de bijdrage als belasting te innen en daarna over te dragen. Ook controleert de gemeente Hof van Twente de gang van zaken.