Aanmelden

27-05-2024

Centrumplan komt dankzij aanjager BIZ in stroomversnelling

Het duurde iets langer dan gepland na de grote BIZ-bijeenkomst eind vorig jaar, maar nu wordt er toch echt werk gemaakt om het centrum van Goor aan te pakken. In juni is de planpresentatie en na de zomer worden de eerste contouren zichtbaar.

Scheperman   Reef

Wethouder Edwin Scheperman en BIZ-voorzitter Paul Reef

In het plan werken de centrumondernemers van de BIZ, gemeente Hof van Twente en adviesbureau BRDG samen. BIZ-voorzitter Paul Reef wil een eerste misverstand uit de wereld helpen. “Het is geen nieuw plan waar weer veel geld mee is gemoeid. De basis is het Masterplan uit 2012 dat aan deze tijd wordt aangepast".
De speerpunten:
• leegstand aanpakken
• verkeersveiligheid verbeteren
• betere verbinding met het Weversplein
• vergroening
• algemene uitstraling verbeteren

Niet afsterven maar opbloeien

Eind november vorig jaar kwamen 110 belanghebbenden bij elkaar om de toekomst van het Goorse centrum te bespreken onder het motto: Niet afsterven maar opbloeien. Reef: “Als BIZ hebben wij toen wel de eis gesteld dat er ook daadwerkelijk wat moet gebeuren. Het Masterplan uit 2012 is in de kast gegaan in plaats van er iets mee te doen. Dat mag absoluut niet weer gebeuren. Je voelt nu al veel argwaan bij Gorenaren. ‘Weer een plan?’.  Dat is dus niet zo. Het is een bestaand plan dat een nieuwe jas krijgt. Nadat wethouder Wim Meulenkamp naar de Tweede Kamer vertrok, werd het weer stil. Toen hebben we als BIZ stevig aan de bel getrokken en gehamerd op de noodzaak van een florerend centrum om Goor levendig te houden. Dat is gelukkig opgepakt.”

Plannen opdelen

Wethouder Edwin Scheperman (economie) is nu namens de gemeente nauw betrokken bij het initiatief. “Er zijn in het verleden meer plannen geweest waar niets uit voortgekomen is. Dus het wantrouwen bij veel mensen snap ik. Daarom gaan we de plannen opdelen in korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Vergroening is iets wat snel zou kunnen. Of het verminderen van het aantal parkeerplaatsen. Bij lange termijn moet je denken aan verkeer of een nieuw gevelbeleid. We weten uit metingen dat 60,70 procent van de auto’s in het centrum geen winkelend publiek is, maar daar vooral rijdt om een kortere weg te nemen. Daar moet iets aan gebeuren.”

Centrumplangoor20241
Het BIZ-bestuur, gemeente Hof van Twente en adviesbureau BRDG slaan de handen inéén voor een zonnige toekomst van het Goorse centrum.